Ngân sách phải chi hơn 600 tỷ đồng để trả nợ mỗi ngày

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo về thu chi ngân sách trong tháng 8/2018 và lũy kế 8 tháng trong năm nay.

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua, Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã thu ước đạt 84.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đã giảm 31.000 tỷ đồng so với tháng trước chỉ đạt 62.500 tỷ đồng. Cả nước có 44 địa phương đạt tiến độ dự toán thu nội địa trên 67% và 60/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, nguồn thu từ dầu thô trong tháng vừa qua cũng đóng góp vào ngân sách 5.300 tỷ đồng. Giá dầu thô bình quân tháng là 73 USD/thùng, tăng 23 USD so giá dự toán, sản lượng ước đạt  8,4 triệu tấn. Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 mang về gần 25.800 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 16.100 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng vừa qua, NSNN đã thu tổng cộng 871.800 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu là thu nội địa với 695.800 tỷ đồng. Nếu không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Nhà nước, thu hồi vốn ngân sách Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 532.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng thu 8 tháng từ dầu thô đạt 40.900 tỷ và hoạt động xuất nhập khẩu đóng góp 199.700 tỷ đồng…

Tốc độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản vẫn chưa đạt như kỳ vọng của Quốc hội và Thủ tướng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Trong khi đó, về số chi riêng tháng 8, NSNN đã phải chi 113.800 tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 8 tháng đạt 873.500 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết 27/8, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện kiểm soát ước đạt 483.902 tỷ đồng chi thường xuyên và từ chối thanh toán số tiền là 7,3 tỷ đồng, do khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 8 tháng cũng đã thanh toán tổng cộng 176.837 tỷ đồng, mới chỉ đạt 44,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và 45,57% so kế hoạch Thủ tướng giao phó.

Ước tính, Chính phủ đã phải chi ra tổng cộng 152.719 tỷ đồng để trả nợ trong 8 tháng qua, tương đương mỗi ngày phải chi hơn 636 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là trả nợ trong nước chiếm 80%, còn lại là trả nợ nước ngoài.

Riêng giá trị trả nợ trong tháng 8 vừa qua là 4.277 tỷ đồng.

Chia sẽ