liên hệ

Công ty TNHH Vải Kỹ Thuật Việt Nam

Địa chỉ: Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc,
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Gửi thông tin cho chúng tôi

Quảng Nam

Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  • (84) 02352 867 999
  • (84) 02352 867 999
  • info@vttcorp.com.vn